Jogbiztonsági kérdések: egyre többen érzik, hogy sérülnek a jogaik

Az emberek jelentős része szerint könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy azonnali jog segítségre van szükségük.

Életünket törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályozzák. A jog útvesztőiben eligazodni azonban nem könnyű. Megfelelő ismeretek nélkül ugyanis érdekeink hatékony képviselete gyakorlatilag kilátástalan.

A jog365 által végzett legfrissebb online felmérés eredménye szerint Magyarországon is egyre többen érzik úgy, hogy sérülnek a jogaik, de nem tudják, hogyan álljanak ki az igazukért. Az online kutatásban arra keresték a választ, hogy a lakosság mennyire van tisztában jogaival, mennyire tudatosan érvényesíti jogos érdekeit. Bár a válaszadók többsége érzi, amikor jogi érdeksérelem éri, mégis kevesen élnek az érdekérvényesítés lehetőségével. Legtöbbször nem tudják hogyan induljanak el, nincs kitől kérdezzenek, félnek az érdekérvényesítés bonyolultságától, illetve költségeitől. A legtöbben egészségügyi, fogyasztóvédelmi, közlekedési, valamint munkajogi, területen érzik magukat kiszolgáltatottnak.

Közel 1700 válaszadó töltötte ki a kérdőívet két nap alatt

A felmérés anonim módon kitölthető online kérdőív segítségével zajlott. A téma iránti érzékenységet mutatja, hogy nem egészen két nap alatt több mint 1600 ember vett részt a kutatásban.

A 18-80 év közötti lakosság körében végzett megkérdezésnek három célja volt. Egyrészt a lakosság joggal kapcsolatos beállítottságát mérte, másrészt azokat a jogterületeket kívántuk vele meghatározni, ahol az emberek a legkiszolgáltatottabbnak érzik magukat, harmadrészt arra voltunk kíváncsiak, van-e a válaszadóknak megoldásuk ezen kiszolgáltatottság csökkentésére (pl. ügyvéd, jogász ismerős, akihez fordulni tudnak).

A válaszadók közel 80%-a szerint kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor akár azonnali jogi segítségre lehet szüksége

Napjaink növekvő gazdasági és szociális nehézségei között egyre gyakrabban kerülünk olyan helyzetbe, hogy meg kell védenünk a jogainkat.

A válaszadók több mint fele a közelmúltban került már olyan helyzetbe, amikor jogi tanácsra lett volna szüksége jogai érvényesítéséhez. Legalább ötödük azonban lemondott az igényérvényesítésről, mert nem tudta kihez fordulhatna, vagy félt a költségektől. Negyedüknek nem volt még szüksége jogi tanácsra, de véleményük szerint bármikor előfordulhat ilyen helyzet.

A jog365.hu felmérésének egyik alapvető feltevése az volt, hogy az átlagember életében bármikor adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor egy időben (akár telefonon) kapott jogi tanács hatalmas segítséget jelenthet.

Ezt a hipotézist a beérkezett válaszok is alátámasztják. A válaszadók 78%-a szerint bármikor előfordulhat olyan esemény, amikor ügyvédi segítségre lenne szükség. Ezzel áll szemben a kitöltők mindössze 22%-a, akik még nem kerültek olyan helyzetbe, hogy ügyvédhez kelljen fordulniuk.

Sokunknak van ügyvéd ismerőse, de ők sem tudnak segíteni mindenben

A felmérés másik feltételezése, hogy a kiszolgáltatottság érzését növeli, ha az embereknek nincs a birtokukban olyan bármikor felhívható ügyvéd kapcsolat, aki azonnal tud segíteni.

Ez csak részben igazolódott, ugyanis a válaszadók 37%-a azt a választ adta, hogy van ügyvéd ismerőse (de nem tudja/akarja bármikor, bármilyen ügyben felhívni). Ugyanakkor harmaduknak nincs megfelelő ügyvédi „kapcsolata”, de véleményük szerint jó lenne, ha lenne egy olyan telefonszám a mobiljukban, amit bármilyen jogi probléma esetén fel tudnak hívni tanácsért.

Egészségügy, fogyasztóvédelem, közlekedés – ezeken a területeken érezzük a legnagyobb kiszolgáltatottságot. A munkajog csak a negyedik.

A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén érzik leginkább szükségét jogi segítségnek. Némiképp meglepő módon a munkaügyi kiszolgáltatottságtól (elbocsátás, a munkáltató erőfölénnyel való visszaélés) való félelem, csak a negyedik helyen kerültek elő kicsivel lemaradva a közlekedés során felmerülő jogi problémáktól. A szerződéses jogvitákkal, kivitelezői gondokkal kapcsolatos aggodalmai a válaszadók egytizedének voltak.

A válaszadók alig egyharmada válaszolt úgy, hogy nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, amikor ügyvédre lenne szüksége

Mit mutat az összkép?

Összességében a Jog365.hu felmérése azt mutatja, hogy az emberek jogtudatossága egyre erősebb. A válaszadók felismerték a jogi kiszolgáltatottságot, hogy napi szinten kerülhetünk mindannyian olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük igazságtalanság ér bennünket. Legyen szó közúti balesetről, munkahelyi problémákról, szolgáltatókkal szembeni kárigényről, vagy akár a szomszéddal való vitáról. Az emberek nem igazán tudják, hogyan védjék meg jogaikat. Ilyenkor érzik igazán a hiányát a megfelelő szakmai támogatásnak, és kérnék jogászok, ügyvédek gyors segítségét.

Sajnos sokaknak a jogbiztonság hiánya még mindig csak akkor tűnik fel, ha már megtörtént a baj. Akkor viszont nagy szükség lenne az azonnali szakértő segítségre, hogy legalább tudják, mihez van a joguk és mi lenne a következő lépés a jogi útvesztőben. Azonban általában akkor már késő, és az érdekérvényesítés költségei hirtelen magasra rúgnak.

Jog 365
2024. március. 08
usercrosstext-align-right
0