Érzékeny téma mindennapjainkból - Pedofília, erőszak vagy szexuális visszaélés?

Az elmúlt időszakban nagy hangot kapott a sajtóban a gyermekek ellen elkövetett, nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények. A gyermekvédelemből sajnos politikai ügy lett, és a gyermekek helyett azok kerültek fókuszba, akik így, vagy úgy érintettek voltak az ügyben. Az, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos kegyelmi ügyet követő jogos felháborodást követve, új köztársasági elnökünk lett, nem oldotta meg a problémát. Mikor számít bűncselekménynek a gyermekekkel elkövetett szexuális cselekmény? Hogyan óvhatjuk meg gyermekeinket? Cikkünkben ezt a meglehetősen érzékeny témát járjuk körbe pusztán a jogszabályok oldaláról.

Emlékeztető: a téma úgy került ismét a terítékre, hogy kiderült a nagy nyilvánosság számára, hogy köztársasági elnök kegyelmet adott egy olyan személynek, aki jogerős bírósági ítélet alapján leplezni próbálta a felettese gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekményeit.

A köztudatban jelentős hiányosságok mutatkoznak a gyermekekkel folytatott szexuális cselekményekkel összefüggésben, és sok esetben keverednek össze fogalmak, amelyek félreértéseket eredményezhetnek.

Azt a legtöbben tudják, hogy Magyarországon az átlagos beleegyezési korhatár a szexuális cselekmények végzésére a betöltött tizennegyedik életév. Ez azt jelenti, hogy aki betöltötte a tizennegyedik életévét, saját döntése szerint él nemi életet, a lényeg, hogy az együttlét konszenzuális alapokon, vagyis közös megegyezésen nyugodjon.

Az a személy, aki a tizennegyedik életévét még nem töltötte be, de a tizenkettedik életévét már igen, szintén végezhet szexuális cselekményt olyan személlyel, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.

Minden olyan szexuális cselekmény, amelyben tizenkettedik életévét be nem töltött személy részt vesz, szexuális erőszaknak minősül. Akkor is, ha a szexuális cselekménnyel a tizenkét éven aluli gyermek egyetértett vagy ő maga kezdeményezte.

Az, hogy a beleegyezési korhatár magas vagy alacsony, szubjektív megítélés tárgyát képezi. Százötven éve egy tizenhárom, tizennégy éves lány már eladósorban volt. Nyilván azóta a világ sokat változott, gyermekvédelmi szempontból remélhetőleg jó irányba.

A közös megegyezésen alapuló szexuális együttlét, már az 1960-as évektől kezdve a tizennegyedik életév betöltéséhez kapcsolódott, tehát ez a szabály nem igazán mondható újkeletűnek.

Ami félreértésre okot adhat az az, hogy a büntetőjog sokáig különbséget tett a heteroszexuális és homoszexuális párok tekintetében, így az ugyanolyan nemű személyek között, a beleegyezési korhatár egészen 2002-ig a betöltött tizennyolcadik életévhez kapcsolódott. Végül az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a szabályozás diszkriminatív és mind a heteroszexuális, mind a homoszexuális kapcsolatok beleegyezési korhatáraként a tizennegyedik életév betöltését szabta.

Speciális szabály vonatkozik arra az esetre, ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy, tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel, a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez. Ez szintén büntetendő, tehát amennyiben a gyermek és a nagykorú között egy bizonyítható alá-fölé rendeltség áll fenn, akkor a visszaélést valószínűsíteni kell. Ilyen lehet egy intézetben nevelt gyermek és az igazgató kapcsolata.

Összefoglalva tehát tizenkét év alatt mindennemű szexuális cselekmény erőszaknak minősül, tizenkettő és tizennégy év közötti gyermekek tizennyolc év alatti kiskorúval folytathatnak szexuális cselekményt, míg a betöltött tizennegyedik életévtől szabadon lehet nemi életet élni, kivéve olyan nagykorúval, akivel a kiskorú hatalmi-befolyási viszonyban áll.

Hogyan óvhatjuk meg gyermekeinket?

Ha a gyermekeket szeretnénk megóvni, akkor annak nem feltétlenül az a megoldása, hogy emeljük a beleegyezési korhatárt, különös tekintettel arra, hogy évente hány gyermek születik úgy, hogy a szüleik még maguk is kiskorúak.

Mint minden ilyen esetben a megoldás a prevenció és a tudatos szexuális nevelés, lehetőleg minél fiatalabb kortól, a gyermekekkel való rendszeres beszélgetés és felkészítésük a biztonságos nemi életre. Fontos annak megtanítása, hogy a gyermek tisztelje és meg tudja védeni a testi integritását, tudjon nemet mondani és szükség esetén, tudjon kihez fordulni.

Jog 365
2024. március. 12
usercrosstext-align-right
0