Általános szerződési feltételek

Közzététel dátuma: 2023.12.15

Általános Szerződési Feltételek – JOG365

Hatályos: 2024. március 01-től módosításig vagy visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a KRMS Ügyvédi Társulás, valamint a ProjekTech Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban együttesen: Szolgáltató) és az általa nyújtott JOG365 szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfelek közötti jogviszonyban foglalt jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

AZ ÁSZF valamennyi jogügyletre kiterjed, mely a www.jog365.hu weboldalon keresztül jön létre a Szolgáltató és az ügyfél között, függetlenül attól, hogy az előfizetést vásárolták vagy aktiválták.

Az Előfizető és a Felhasználó a Weboldalon kezdeményezett bármilyen jogügylettel egyúttal elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket is.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et az Ügyfelek előzetes, a www.jog365.hu weboldalon történő tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 10 nappal közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szolgáltatások első igénybevételével válnak hatályossá.

 1. Szolgáltató adatai

Cégnév: ProjekTech Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 12. 3. em. 5. ajtó

Nyilvántartó hatóság: a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék szám: 07-09-035428

Adószám: 29167791-2-07

Elérhetőség: info@projektech.hu

 

 1. Partner adatai:

Név: KRMS Ügyvédi Társulás

Kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara

Tagok:

 • Kaplár-Fehér Benedek - vezető
 • Mészáros Nyikita Kristóf - tag
 • Reviczki Kriszta - tag
 • Sáfrány Írisz Zsófia - tag

 

A JOG365 tárhelyszolgáltatójára vonatkozó adatok:

Cégnév: BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

Cégjegyzék szám: 01-09-389087

Adószám: 12539833-2-43

Elérhetőség: info@forpsi.hu

 

 1. Meghatározások

Felhasználó: Az a természetes személy, aki jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. Igénybevétel történhet a Weboldal funkcióinak használatával, e-mail, telefonhívás vagy videó hívás keretei között. Felhasználónak minősül a Szolgáltatások Előfizetője, valamint az adott szolgáltatás csomagban az Előfizető által a szolgáltatások igénybe vételére megjelölt személy.

Előfizető: Az a személy, aki a Szolgáltatásokat kiválasztja és megrendeli, a Felhasználókat megjelöli, és akinek a Szolgáltatóval szemben a megrendeléssel díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Családtag: Családtagnak az a természetes személy minősül, akinek bejelentett lakcíme az Előfizetővel (vagy első Felhasználóval) azonos és az Előfizető Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója.

Partner: Szolgáltató azon szerződéses partnere, aki jogi tanácsadást, illetve egyéb ügyvédi szolgáltatást nyújt Szolgáltatóval fennálló szerződésben meghatározott körben a Felhasználó részére.

Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás-szervezési tevékenység, illetve annak nyomán a Partnerei által végzett azon tevékenységek összessége, melyet Szolgáltató a Weboldalon meghirdetett és Felhasználó részére az Előfizetési csomagjában meghatározott. A Szolgáltatások részletes leírása a jelen ÁSZF II. pontja alatt szerepel.

Weboldal: a www.jog365.hu URL alatt található internetes tartalom, amely magában foglalja az Előfizető, illetve a Felhasználó regisztrációjához és az online bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó tevékenységeket is.

Előfizetés, Előfizetési szerződés, Előfizetési csomag: Az Előfizető által előre kiválasztott, megrendelt és kifizetett Szolgáltatások összessége.

 

 1. A Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató jogi szervezési szolgáltatásokat nyújt Felhasználói részére, a lent részletezett Szolgáltatásokat teszi elérhetővé.

A Szolgáltató által kínált Szolgáltatások a Weboldalon meghirdetettek szerint minden Felhasználó részére elérhetőek tartózkodási helytől függetlenül.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció és érvényes Előfizetés, melyet a díjfizetés megtörténte hoz létre. A Felhasználó évente az általa megvásárolt szolgáltatási csomagban szereplő alkalommal jogosult JOG365 szolgáltatást igénybe venni.

Szolgáltató az alábbi Szolgáltatási csomagokat kínálja Előfizetői részére:

 

 

A Felhasználók számára elérhető szolgáltatások köre az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak szerint eltérhet a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásoktól.

2.1 Jogi konzultáció egyeztetése

A jogi segítség egyeztetését a Felhasználó a JOG365 weboldalon található telefonszám felhívásával, illetve a weboldalon chat vagy e-mail útján veheti igénybe munkanapokon 8.00-16.00 között.

A szolgáltatás során Szolgáltató a Felhasználót a regisztráció során megadott személyes adataival (név, cím, e-mail cím, születési hely, és dátum) azonosítja, rögzíti és azonosítja a szolgáltatási igényét, majd az igényt a szerződött Partnere részére továbbítja, akitől Felhasználó számára jogi tanácsadás céljából visszahívást kér.

 

Ennek keretében:

 • Felveszi a szolgáltatási igényt, és egy gyors beazonosítás után el is bírálja azt.
 • Röviden feljegyzi a kérdését, információkat gyűjt.
 • Az információk alapján azonosítja a jogterületet.
 • Megkeresi a jogterületben jártas Partnert, és egyeztet vele egy visszahívást a Felhasználónak és a Partnernek megfelelő időpontban.
 • Koordinálja a szolgáltatást, és folyamatos kapcsolatot tart a minőség biztosítása érdekében

 

A Szolgáltató, illetve a Partner által nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a személyes ügyvédi közreműködést.

 

2.2. Telefonon nyújtott jogi tanácsadás

Szolgáltató közvetlenül jogi tanácsot nem ad, arra kizárólag az ügyvédi tevékenység végzésére feljogosított Partnere jogosult. A Partner a Szolgáltató ügyfélközpontjába beérkező telefonos szolgáltatási igényeket az erre irányuló üzenet fogadásától számított legrövidebb időn belül (általában 2 órán belül, de leterheltség függvényében ez változhat) telefonos jogi tanácsadás keretében a Felhasználó visszahívásával megválaszolja.

A szolgáltatás a Partner által vezetett maximum 30 perces telefonos konzultáció, amelyben választ ad a Felhasználó jogi problémájával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre:

 •  Mi történt? Milyen jogorvoslatra tarthat igényt a Felhasználó?
 • Milyen információk összegyűjtése szükséges az érdekérvényesítéshez?
 • Hová fordulhatunk érdekérvényesítéssel, kárigénnyel?
 • Milyen dokumentumokra lesz szükség az ügyintézéshez?
 • Milyen határidőket szükséges szem előtt tartani?
 • Milyen károk megtérítését lehet valószínűsíteni?

A Szolgáltató, illetve a Partner által nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a személyes ügyvédi közreműködést.

2.3 Jogi tanácsadás online, e-mailben

A Szolgáltató által létrehozott és üzemeltetett Weboldalon elérhető https://jog365.hu/fiokom/ oldal „igénybejelentés” menüpontjában a Felhasználó által feltett kérdéseket fogadja közvetlenül. A Partner az üzenet fogadásától számított munkanap 24 órán belül, hétvégén a hétvégét követő első munkanap felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és amennyiben a jogi kérdés megválaszolásához szükséges minden információ rendelkezésre áll, a beérkező kérdéseket megválaszolja, és a választ a Felhasználó regisztrált e-mail címére megküldi.

 

2.4. Ügyvédi videó konzultáció egyeztetése

Az Ügyvédi videó konzultáció egyeztetését a Felhasználó a JOG365 weboldalán található kapcsolat felvételi lehetőségek használatával veheti igénybe munkanapokon 8.00-16.00 között. A szolgáltatás során Szolgáltató a Felhasználót azonosítja, rögzíti és azonosítja a szolgáltatási igényét, majd az igényt Partner részére továbbítja, akitől Felhasználó számára videó konzultáció céljából videós visszahívást kér. (A videóhívás a Google Meet platformján keresztül történik)

 

Ennek keretében:

 • Felveszi a szolgáltatási igényt, és egy gyors beazonosítás után el is bírálja azt.
 • Röviden feljegyzi a kérdését, információkat gyűjt.
 • Az információk alapján azonosítja a jogterületet.
 • Megkeresi a jogterületben jártas Partnert, és egyeztet vele egy videós visszahívást a Felhasználónak és a Partnernek megfelelő időpontban.
 • Koordinálja a szolgáltatást, és folyamatos kapcsolatot tart a minőség biztosítása érdekében

 

A Szolgáltató, illetve a Partner által nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a személyes ügyvédi közreműködést.

 

2.5. Dokumentumok átnézése, véleményezése

A Felhasználó – amennyiben előfizetői szerződése arra kiterjed – évente az előfizetői csomagjában meghatározott számú alkalommal kérheti, hogy az általa megküldött dokumentumokat Szolgáltató Partnere tekintse át. A Felhasználó a dokumentumokat az igény megjelölésével az ugyfelszolgalat@jog365.hu e-mail címre küldheti el.

A beérkezett igényt követően Szolgáltató ellenőrzi a Felhasználó előfizetői szerződésének tartalmát, és a dokumentumokat a Partnere részére megküldi.

 

2.6. Tudástár használata

Felhasználó korlátlanul jogosult használni a Szolgáltató weboldalán elérhető tudástár anyagát, mely a legfontosabb jogterületeken iratmintákat, jogesettanulmányokat tartalmaz.

 

2.7. Kizárások

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy Ügyvéd Partnerei által a lehető legteljesebb jogi segítséget kínálja a Felhasználóknak, azonban bizonyos jogterületeken azok speciális jellege miatt nem nyújt tanácsadást. Ilyen területek elsősorban a Polgári Törvénykönyv (jelen különös feltételek hatályba lépésekor a 2013.évi V. tv.) XX. cím alá tartozó bank,- és hitelviszonyok hatályához kapcsolódó fogyasztói szerződés véleményezése, illetve az adó-, vám-, és illeték kérdésében, valamint ezekkel kapcsolatos eljárásokban történő tanácsadás.

A szolgáltatás területi hatálya Magyarországra terjed ki, így a Szolgáltató kizárólag a magyar jogrendszer hatálya alá tartozó jogkérdésekben vállal jogi tanácsadást biztosítani a Felhasználók részére.

 

III. A felek jogai és kötelezettségei

3.1 Szolgáltató szavatolja a Weboldal és a központi telefonszám elérhetőségét a készenléti idő 98%-ban, ugyanakkor nem felel az általa nem befolyásolható távközlési és áramellátási zavarokért, illetve egyéb vis maiornak minősülő eseményekért, illetve a Felhasználó oldalán fennálló akadályokért.

3.2 A Szolgáltatások mindegyikére vonatkozik – függetlenül attól, hogy az adott Szolgáltatás jelen ÁSZF-beli leírásánál szerepel-e –, hogy a Szolgáltató, illetve a Partner által nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a személyes ügyvédi/jogi tanácsadást, kivéve, ha a Szolgáltatás tárgya a személyes ügyvédi/jogi tanácsadás.

3.3 Szolgáltató garantálja, hogy csak olyan Partnerekkel köt szerződést, akik rendelkeznek az ügyvédi tevékenység folytatásához szükséges kamarai bejegyzéssel, a kamarai bejegyzések meglétét havonta egy alkalommal ellenőrzi.

Nem terjed ki a Szolgáltató felelőssége a Partner által végzett jogi szolgáltatásra, a konkrét szakmai munkára, illetve a Partner által a Felhasználóval kötött szerződés teljesítése során vagy szerződésen kívül a Felhasználónak esetlegesen okozott károkra.

3.4 Szolgáltató minden reklamációt, bejelentést kivizsgál, továbbá a hozzá érkezett vagy továbbított panaszokat 30 napon belül megválaszolja.

3.5 Felhasználó a Szolgáltatásokat saját felelősségére veheti igénybe.

3.6 Az Előfizetés a Felhasználó személyéhez kötött, az más személy által, illetve más személy javára és érdekében nem használható fel; ennek be nem tartása esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani és a hozzáférési jogosultságot – a Szolgáltató általi díjvisszatérítési kötelezettség nélkül – megszakítani.

3.7 Az Előfizető által megadott személyes adatok, elérhetőségek, valamint az Előfizetés megrendelése, illetve a Szolgáltatás igénybevétele körében a Felhasználó által megadott bármely adat, irat és dokumentum helyességéért és valódiságáért kizárólag az adatokat megadó Előfizető, illetve a Felhasználó felelős.

3.8 A Szolgáltatás nyújtása keretében előzetesen megszervezett Partner által nyújtandó konzultáció időpontjának a Felhasználó érdekkörében felmerült okból történő módosítására vagy lemondására a konzultáció kezdete előtti utolsó munkanapon, de legkésőbb 24 órával a megszervezett konzultáció tervezett időpontja előtt van lehetőség, ennek hiányában a konzultációt a Szolgáltató és a Partner megtartottnak tekinti, mely a Felhasználó által igénybe vehető konzultációs alkalmak számát csökkenti.

3.9 Felhasználó a telefonos vagy videó konzultáció során nem jogosult a tanácsadásról hang- vagy képi felvételt készíteni, illetve annak tartalmát nyilvánosságra hozni, illetve harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Ennek be nem tartása esetén Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó előfizetését díjvisszatérítési kötelezettség nélkül megszüntetni. A kép-, és hangfelvételekkel való visszaélésből eredő károkért a Felhasználó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

 1. Regisztráció

4.1. Regisztráció weboldalon történő vásárlás esetén

Előfizető a weboldalon a kiválasztott Előfizetési csomag alatt megjelenő „Ezt választom” gombra kattintással kezdeményezheti az előfizetés létrehozását. Ezt követően személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail, jelszó) – céges előfizetés esetén cégadatai (cégnév, adószám, telefonszám, e-mail, jelszó) –, számlázási címe (település, irányítószám, utca, házszám) megadásával, valamint a Szolgáltatás igénybevételére jogosult Felhasználók adatainak (vezetéknév, keresztnév, születési idő, telefonszám, e-mail cím) megadásával léphet tovább a regisztrációval.

Előfizetők, illetve Felhasználók a választott szolgáltatási csomag előfizetési díjának kiegyenlítésével válnak jogosulttá a szolgáltatások igénybevételére, a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően. Előfizető felel azért, hogy az általa a Szolgáltatások igénybevételére jogosultként megjelölt személyeket, mint Felhasználókat megfelelően tájékoztassa arról, hogy a regisztráció során a személyes adataikat, mint Felhasználói adatokat a Szolgáltató részére átadja.

Abban az esetben, ha a Felhasználó nem Előfizető is egyben és az adatai az Előfizető által kerülnek betöltésre, úgy a Szolgáltató a Felhasználó részére külön e-mail értesítést küld az érintett Felhasználó regisztrációjának további lépéseiről, melynek során a Felhasználó számára elérhetővé teszi jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót.

A regisztráció során a *-al jelölt adatok megadása kötelező, az így nem jelölt adatok megadása opcionális.

A regisztráció célja az Előfizetői szerződés létrehozása, az online és telefonon elérhető Szolgáltatások igénybevételének biztosítása, ennek során az Előfizető és a Felhasználó azonosítása.

A regisztráció során a bevitt adatok módosíthatók, törölhetők. Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékosan téves megadásából eredő károkért és az adat bevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Előfizetés véglegesítéshez szükséges a jelen ÁSZF valamint az Adatkezelési tájékoztató elfogadása, ami az „Elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket” valamint az „Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat” checkbox kipipálásával lehetséges. Ezt követően az Előfizetési csomag megrendelése a „Fizetés és jóváhagyás” gombra kattintással történik.

Amennyiben az Előfizető a Regisztrációját nem fejezi be (nem kattint a „Fizetés és jóváhagyás” gombra) úgy a megadott adatokat a Szolgáltató az adott munkamenet bezárásával törli.

A „Fizetés és jóváhagyás” gombra kattintással a Szolgáltató és az Előfizető között szerződéses jogviszony jön létre, az Előfizetőnek az általa választott díjcsomag szerinti díjfizetési kötelezettsége keletkezik jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint.

Szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége csak azután keletkezik, amikor az előfizetési díj hozzá beérkezett, vagy Előfizető a Szolgáltatás megfizetését hitelt érdemlően igazolni tudja.

Sikeres regisztráció estén a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld az Előfizető részére. Amennyiben a visszaigazolás az Előfizető regisztrációjának elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Előfizetőhöz nem érkezik meg, úgy mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

A regisztrációval az Előfizető kijelenti és szavatolja, hogy 18. életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező személy, szerződéses nyilatkozataiban korlátozva nincs. Nem magánszemélyek által megkötött előfizetés esetén az Előfizető szavatolja, hogy érvényesen bejegyzett és működő gazdasági társaság/egyéb szervezet, az Előfizetési megrendelésére korlátozás nélkül jogosult, és a képviseletében eljáró személy megfelelő felhatalmazással rendelkezik a szerződés megkötésére.

A regisztrációval az Előfizető vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatait azok megváltozása esetén szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését az iugyfelszolgalat@jog365.hu e-mail címre küldött üzenettel, a Szolgáltató címére küldött írásos nyilatkozattal. A törlési igény beérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a Felhasználói regisztráció törléséről, melyet az Előfizető részére visszaigazol. A törlési igény és a törlés nem érinti az Előfizetéshez, valamint a már leadott/elvállalt megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A törlési igény alapján – függetlenül a megrendelt Előfizetés tartamától és a már kifizetett előfizetési díjaktól – az adott Felhasználóra nézve a szerződés megszűnik.

Amennyiben az Előfizető szeretné a regisztrációját törölni, úgy azt a VIII. pont szerint az Előfizetés felmondásával teheti meg.

A jelen ÁSZF szigorúbb rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának a törlésére, erről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

Felhasználók tudomásul veszik, hogy amennyiben a JOG365 weboldal használatához kapcsolódóan bármely magatartásuk vélhetően vagy bizonyítottan jó erkölcsbe, hatályos jogszabályokba vagy joggyakorlatba ütközik, vagy sérti a Szolgáltató jogait vagy érdekeit, úgy a Szolgáltató bármikor, indoklás nélkül megtagadhatja vagy zárolhatja a regisztrációt. A zárolt adatokat a Szolgáltató hatóság részére átadhatja.

4.2. Regisztráció nem a weboldalon történő vásárlás esetén

Szolgáltató a saját maga által üzemeltetett weboldalon túl egyéb kereskedelmi csatornákon keresztül is jogosult a szolgáltatásai értékesítésére. Az ilyen regisztráció esetén is feltétel a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása, ami a 4.1 pontban foglaltakkal azonos módon történik. A szolgáltatás aktiválása után a weboldalon megkötött előfizetői szerződéssel mindenben megegyező módon vehetőek igénybe a Szolgáltatások a jelen ÁSZF szerint.

 1. Előfizetési díjak, számlakiállítás, pénzügyi adminisztráció

5.1 A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele az érvényes Előfizetés megléte és a vonatkozó Előfizetési díj adott díjfizetési időszakra előre történő megfizetése.

5.2 Szolgáltató vállalja, hogy a mindenkori aktuális előfizetési díjait a Weboldalon és a jelen ÁSZF-ben nyilvánosságra hozza. Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások díjfizetése, amennyiben nem kerül külön részletezésre, ismétlődő előfizetési rendszerben, online bankkártya regisztrációval történik. Szolgáltató jogosult a nyilvánosságra hozott előfizetési díj táblában foglaltakhoz képest kedvezményt biztosítani. Az előfizetési díj feltüntetett összege a hozzá tartozó díjfizetési/számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

5.3 A díjakat Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja. A folyamatban levő Előfizetéseket a díjmódosítás a soron következő díjfizetési időszaktól kezdődően érinti, tehát a folyamatban levő Előfizetésekre, az adott díjfizetési időszak időtartamának lejártáig, az előfizetés megrendelésekor hatályos és az Előfizető által már megfizetett díjak vonatkoznak. Amennyiben az Előfizető az adott díjfizetési időszak lejártát követően tovább kívánja használni a Szolgáltatásokat, úgy a Szolgáltatások igénybevételére az aktuális díjakon jogosult. Díjfizetés hiányában az Előfizetés felfüggesztésre kerül, a felfüggesztés időtartama alatt a szolgáltatások nem vehetők igénybe. Szolgáltató a mindenkor aktuális díjait a Weboldalon közzéteszi, továbbá azon Előfizetői számára, akik határozatlan idejű, ismétlődő díjfizetéssel érintett Előfizetői szerződéssel rendelkeznek, díjváltozás esetén előre, legalább 10 nappal a következő díj esedékessége előtt e-mailen tájékoztatást nyújt. Az Előfizető bármikor jogosult az előfizetés megszüntetésére a jelen ÁSZF IX. pontjában foglaltak szerint. Az Előfizetés megszűnése kiterjed minden olyan, jelen ÁSZF szerinti Felhasználóra, aki az adott Előfizetési szerződés hatálya alatt veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

5.4 Szolgáltató weboldalán online bankkártya elfogadó rendszert alkalmaz, mely a Stripe Inc. szolgáltatását jelenti.

A regisztráció során az Előfizetőnek a személyes adatai mellett bankkártya adatait szükséges megadnia a Stripe rendszerben. A bankkártya művelet online fizetési megoldását a Stripe (Stripe Inc., web: https://stripe.com, e-mail: support@stripe.com, Headquarters 185 Berry Street Suite 550, San Francisco, CA 94107) végzi. Szolgáltató a Stripe Inc. által okozott károkért nem felel. Az online fizetés során a rendszer az Előfizetőt a Stripe online fizetési felületére irányítja, a fizetéssel kapcsolatos folyamatot a Stripe általános szerződési feltételek szabályozzák, ami itt érhető elő: https://stripe.com/en-hu/privacy, és amely általános szerződési feltételekhez vezető link a fizetési oldalra történő továbblépést megelőzően is megjelenítésre kerül az Előfizető részére.

A bankkártya adatok megadása a Stripe rendszerében történik, a bankkártya adatok adatkezelője a Felhasználó kártyakibocsátója, bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik, a bankkártya adatokhoz sem a Stripe sem a Szolgáltató nem fér hozzá. Sikeres fizetés esetén a Stripe értesíti a Szolgáltatót a tranzakció teljesítéséről. A Szolgáltató nem fér hozzá az online fizetés adataihoz, a Szolgáltató csak a fizetés sikeres teljesítéséről kap értesítést.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha az Előfizetési díj az online fizetési oldal üzemeltetőjének hibája miatt nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra a Szolgáltatónál.

5.5 Szolgáltató Ismétlődő bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít Előfizetői számára Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe Inc. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Előfizető által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez az Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, mely alapján a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Weboldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Előfizető tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül, a Szolgáltató által kezdeményezve történnek, azaz a Szolgáltató mindenkor aktuális díjtáblázata szerint összeggel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe Inc. nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (Stripe Inc.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a Regisztráció során a „Fizetés és jóváhagyás” gomb megnyomásával a fenti tájékoztatást és feltételeket, így különösen az Ismétlődő fizetést tudomásul veszi és elfogadja. Ismétlődő fizetés beállításával az Előfizetői adatok között elmentésre kerül a regisztrált bankkártya utolsó 4 számjegye és lejárati dátuma, ami arra szolgál, hogy az Előfizető azonosítani tudja, hogy melyik kártyáját rögzítette az Ismétlődő fizetés céljából, továbbá ez alapján az Előfizető módosíthatja/törölheti a kártyabeállításait.

5.6 Szolgáltató Előfizető részére a fizetés lezárulta után, a törvényi előírásoknak megfelelő időn belül és tartalommal számlát állít ki. Szolgáltató jogosult elektronikus számlát kiállítani, melyet email formában küld meg Előfizető részére. Az elkészült elektronikus számlákat Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott ideig őrzi meg.

 1. Előfizetési Csomagok érvényessége

6.1 A Szolgáltató a Weboldalon határozatlan időre szóló Előfizetői szerződést kínál Előfizető részére éves ismétlődő díjfizetési időszakokkal. Az előfizetés megkötésekor kezdeti díjat számítunk fel az első 12 hónapos időszakra, majd ismétlődő éves díjat (minden egyes 12 hónapos időszak végén). Ezt a rendszeres éves díjat bármikor megszüntetheti (törlési díj nélkül), amitől a szolgáltatáshoz való hozzáférése ezt követően megszűnik az Ön által fizetett időszak végén (azaz az első 12 hónapos időszak után az előfizetés évről évre éves számlázási ciklusokban folytatódik, kivéve, ha azt felmondja).

A Szolgáltatás kezdete a regisztráció véglegesítésével indul és az Előfizetői szerződés megszűnéséig tart. Az egyes díjfizetési időszakokra a díjfizetés az 5.4-5.5 pontban foglaltak szerint Ismétlődő fizetéssel történik. Az érvényesség a Felhasználó nevére kiállított szolgáltatói kedvezmény esetében a díjkedvezmény igazoláson feltüntetett időpont. Szolgáltató a 12 hónapnál hosszabb díjfizetési időszakú előfizetésekre díjkedvezményt adhat. A Szolgáltatás 12 hónapnál rövidebb díjfizetési időszakra a Szolgáltató egyedi ajánlata alapján nem vehető igénybe. A 4.2 pont szerinti (egyéb) Előfizetés időtartama minden esetben egyedileg meghatározott Amennyiben az Előfizető szeretné a jelen ÁSZF 4.2 pontja szerint létrejött szerződését annak lejárta után is igénybe venni, úgy lehetősége van a 4.1 pont szerinti határozatlan idejű szerződésre váltani, illetve a határozatlan idejű Előfizetés feltételeit beállítani.

VII. Ingyenes próbaidőszakokra és különleges ajánlatokra vonatkozó szabályok

A Szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes promóciós időszakai a Szolgáltató saját belátása szerint érhetők el, lehetővé téve az új Felhasználók számára, hogy a Szolgáltatás egészét, vagy bizonyos elemeit ismétlődő előfizetési díj nélkül használhassák az adott promóciós időszak alatt („Promóciós ajánlatok”). Promóciós ajánlatokat Szolgáltató saját vagy Szolgáltatóval szerződésben lévő harmadik fél promóciójának részeként tehet elérhetővé. Szolgáltatóval kötött szerződés (beleértve jelen Általános Szerződéses Feltételeket is) valamennyi Promóciós ajánlatunkra vonatkozik. Ha Előfizető/Felhasználó Szolgáltatón keresztül regisztrál egy Promóciós ajánlatra, a Promóciós ajánlatnak lehetnek saját különleges feltételei, amelyeket Szolgáltató a regisztráció előtt elérhetővé tesz a Felhasználók számára (és amelyek, miután Felhasználó elfogadta azokat vagy értesítést kapott róluk, a Szerződés részét képezik).

Ha Előfizető/Felhasználó egy harmadik féltől kap a Szolgáltatásra vonatkozó Promóciós ajánlatot, akkor az adott harmadik fél meghatározhat további feltételeket Előfizető/Felhasználó részére. A promóciós ajánlatok nem válthatók be készpénzre, személyhez kötődnek, nem ruházhatók át, csak egyszer használhatók fel és nem kombinálhatók más kedvezményes ajánlatokkal. Szolgáltató a promóció ideje alatt tájékoztatja az érdeklődőket a Promóciós ajánlat áráról (ha van ilyen) és a kedvezményes/ingyenes időszak hosszáról, az igénybevétel módjáról, valamint a regisztráció során alkalmazott bármely korlátozásról. Eltérő rendelkezés hiányában a Promóciós ajánlatok csak olyan új előfizetők számára érhetők el, akik korábban nem rendelkeztek JOG365 előfizetéssel. Ha korábban Előfizető már megkapta a Promóciós ajánlat előnyeit, Szolgáltató döntése alapján előfordulhat, hogy nem jogosult további Promóciós ajánlatra. A Promóciós ajánlat során Előfizető/Felhasználó bármikor felmondhatja az előfizetését a IX. pontban foglaltak szerint. Ha a Promóciós ajánlat során felmondja előfizetését, nem kap visszatérítést, de jogosult a Szolgáltatás használatára a Promóciós ajánlat időszakának végéig.

FONTOS: A Promóciós ajánlatra való regisztrációkor Előfizetőnek meg kell adnia a fizetési adatait (a IV. pontban leírtak szerint). Ha a Promóciós ajánlat vége előtt Előfizető nem mondja fel a szolgáltatást, Szolgáltató jogosult a Promóciós ajánlat lejártát követően a választott csomagra érvényes, szokásos éves ismétlődő díjat felszámítani. Eltérő rendelkezés hiányában Szolgáltató nem köteles emlékeztetőt küldeni Előfizető részére a Promóciós ajánlat vége előtt. Ha Előfizető nem kéri regisztrációja törlését, akkor köteles azt az érvényes éves ismétlődő díjat megfizetni, amelyet a Promócióhoz kapcsolódóan, a Promóciós ajánlatra történő regisztrációkor ismert meg.

A promóciós időszak során Előfizető a regisztrációját bármikor törölni tudja a jelen szerződés IX. pontjában megfogalmazottak szerint.

VIII. Adatvédelem

Szolgáltató rögzíti, hogy az adatokat a hatályos magyar jogszabályokban foglalt előírások betartásával kezelheti, őrizheti. Időbeli, térbeli korlátozás nélkül köteles az üzleti, személyes adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelésére. Szolgáltató ezért ezeket az adatokat nem alkalmazhatja vagy használhatja fel semmilyen más célra, mint amelyeket a jelen szerződési feltételek tartalmaznak. Ennek megfelelően Szolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) és Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit figyelembe venni és annak megfelelően eljárni. Szolgáltató vállalja, hogy szigorúan titokban tartja és bizalmasan kezeli azokat a személyes adatokat, amelyekhez az Előfizetővel, illetve Felhasználóval való szerződéses kapcsolata eredményeként jutott, és gondosan betartja azon kötelességét, hogy ezeket az adatokat biztonságosan őrizze. Szolgáltató felelős azért, hogy az Előfizető, illetve Felhasználó által átadott adatokat mindenkori munkatársai és megbízottjai bizalmasan kezeljék. A titoktartási kötelezettség Szolgáltatót a jelen szerződés megszűnése után is köti. Szolgáltató vállalja olyan műszaki és szervezeti intézkedések megtételét, amelyek a személyes adatok biztonságának szavatolásához szükségesek, figyelembe véve ezek speciális jellegét, továbbá vállalja, hogy elkerüli ezek módosítását, elvesztését, feldolgozását és a hozzájuk való engedély nélküli hozzáférést. A regisztrációt végző szerződő felel azért, hogy jogszerűen adja át saját és esetleges további Felhasználók adatait a regisztráció során. A Weboldal használatával kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztató a weboldalon érhető el. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által a www.jog365.hu weboldalon felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Stripe Inc., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [vezetéknév, keresztnév, vállalkozás esetében cégnév, telefonszám, email cím, választott szolgáltatás csomag neve és időtartama, vásárlás helye, vásárlás összege] Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Inc. adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy

A Szolgáltató az Előfizetők/Felhasználók adatait zárt ügyfélkezelési rendszerben kezeli és tartja nyilván. Az ügyfélkezelési rendszert a Daktela biztosítja. Az adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában érhetőek el. Link: https://daktela.com/hu/

 1. Az Előfizetés megszüntetése felmondással, illetve az Előfizetéstől való elállás

9.1 Az Előfizetést Szolgáltató azonnali hatállyal, díjvisszatérítés nélkül megszüntetheti, az Előfizető egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben:

- Az Előfizető/Felhasználó az Előfizetést más személy javára vagy érdekében veszi igénybe, vagy azt más személynek engedi át.

- Az Előfizető/ Felhasználó a telefonos vagy videó konzultációt rögzíti.

- Az Előfizető/ Felhasználó a Szolgáltató rossz hírét kelti nyilvánosság előtt vagy médiafelületen (a közösségi médiát is beleértve).

- Az Előfizető/ Felhasználó a jelen ÁSZF-ben vagy az Előfizetésben foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, vagy a Szolgáltatásra vonatkozó valamely jogszabályt sértve jár el.

- Egyéb, a jelen ÁSZF-ben vagy az Előfizetésben meghatározott esetben.

9.2. Az Előfizetést az Előfizető a Szolgáltatóhoz írásban intézett azonnali hatályú felmondással megszüntetheti az alábbi esetekben:

 - A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben vagy az Előfizetésben foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, vagy a Szolgáltatásra vonatkozó valamely jogszabályt sértve jár el. es az ügyfél nem vette igénybe a szolgáltató

- Egyéb, a jelen ÁSZF-ben vagy az Előfizetésben meghatározott esetben.

Ebben az esetben Felhasználónak díj csak akkor jár vissza, ha Szolgáltatást a díjfizetés időszakában maximum egy alkalommal vett igénybe.

9.3. A 4.1. pont szerinti határozatlan idejű szerződést az Előfizető az Előfizetést rendes felmondással bármikor megszüntetheti.

Ebben az esetben Szolgáltató az Előfizető által az utolsó díjfizetési időszakra megfizetett Előfizetési díjjal az alábbi díjtételek figyelembevételével számol el, azaz az utolsó díjfizetési időszakra az Előfizető által megfizetett díjnak azon részét téríti meg, amely meghaladja a felmondás közlése időpontjáig az adott díjfizetési időszakban teljesített Szolgáltatási díjak összegét, az alábbi díjszabás szerint:

 • szolgáltatás egyeztetés: 8.000,-Ft/alkalom
 • online jogi tanácsadás: 20 000 Ft/alkalom
 • telefonos tanácsadás: 24 000 Ft/alkalom
 • jogi keresőszolgáltatás: 8 000 Ft/alkalom
 • ügyvédi videókonzultáció: 24 000 Ft/alkalom
 • dokumentum átnézés, véleményezés: 24.000 Ft/dokumentum

Amennyiben az Előfizető havi részletekben teljesíti az éves Előfizetési díjat, úgy a szerződés felmondásakor az addig igénybe vett szolgáltatások, a jelen pontban szereplő díjakon kerülnek elszámolásra. Amennyiben az Előfizető az éves díjösszegnél több szolgáltatást vett igénybe, úgy a fennmaradó különbözetet meg kell fizetnie a Szolgáltató felé.

Azon előfizetők, akik éves díjfizetést választottak és a szerződésüket év közben mondják fel, részükre a befizetett díj nem jár vissza, ellenben abban az esetben sem kell különbözetet fizetniük, amennyiben a jelen pontban meghatározott díjszabás szerint, az éves díjon felül vették volna igénybe a szolgáltatást.

A 4.2. pont szerinti határozott idejű szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

9.4. Az Előfizetéstől a fogyasztónak minősülő Előfizető annak létrejöttétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve, ha ezen határidőn belül a Szolgáltatás megkezdődik, az Előfizető az Előfizetést annak létrejöttétől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja. Ha az Előfizető elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató I. pont szerinti elérhetőségeire. Az Előfizető határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a jelen pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

9.5. Ha a fogyasztónak minősülő Előfizető eláll az Előfizetéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Előfizetés díját az Előfizető által meghatározott bankszámára történő banki átutalással.

9.6 Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Előfizető, illetve a Felhasználó a 8.4. pont szerinti határidőn belül szolgáltatást vesz igénybe az Előfizetés keretén belül, azt a Szolgáltató úgy tekinti, mint az Előfizető kifejezett, előzetes kérését arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató már a 8.4. pont szerinti 14 napos határidő letelte előtt kezdje meg a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés teljesítését. Ebben az esetben Szolgáltató az Előfizetés díjának azon részét téríti meg, amely meghaladja a felmondás közlése időpontjáig teljesített Szolgáltatási díjak összegét, a 8.3 pontban foglalt díjszabás szerint.

9.7. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Előfizető, illetve a Felhasználó a 8.4. pont szerinti határidőn belül az Előfizetésében foglalt valamennyi Szolgáltatást – figyelemmel a 8.6. pontban foglaltakra is – igénybe veszi, ezt követően a 8.4. pont szerinti felmondási jogát elveszíti.

 1. Panaszkezelés

Előfizető/Felhasználó az általa igénybe vett szolgáltatással, annak minőségével, vagy a JOG 365 weboldalon megjelenített tartalommal kapcsolatban fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 12. 3. em. 5. ajtó

email: panaszkezeles@jog365.hu

Szolgáltató a hozzá érkezett vagy továbbított panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, a kivizsgálás eredményéről az Előfizetőt/Felhasználót írásban értesíti. Fogyasztói jogvita esetén az Előfizetőnek/Felhasználónak lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét az alábbiakban találja:

https://www.bekeltetes.hu/ A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Telefon: +36 (1) 488 21 31

Az Előfizető/Felhasználó számára a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

- Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

- Bírósági eljárás kezdeményezése

- Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon a fogyasztóknak lehetőségük van arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen a felületen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Az Online vitarendezési Platform itt érhető el:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató az Előfizetés teljesítéséért a Polgári Törvénykönyv, illetve vonatkozó jogszabályok alapján tartozik kellékszavatossággal. A jelen pont szerinti kellékszavatosság nem terjed ki a Partnerek által nyújtott szolgáltatásokra.

XII. Vegyes rendelkezések

12.1 Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben vállalat feladatai végrehajtásához alvállalkozót igénybe venni. Szolgáltató az alvállalkozói teljesítéséért úgy felel, mintha az maga végezte volna, feladatai ellátására vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezik. A Partnerek esetleges hibáiért és az ezekkel járó következményekért azonban teljes mértékben a Partner felel.

12.2 Bármelyik Fél jogosult az Előfizetés tényét és feltételeit bármikor és bármilyen okból közölni olyan személlyel, szervezettel vagy hatósággal, aki, illetve amely az adott Fél jóhiszemű és kellő alappal történő megítélése szerint törvényesen kérheti ezeket az információkat, beleértve kormányokat és kormányzati szerveket is.

12.3 A JOG365 weboldalon található információk kihelyezése jóhiszeműen történt, azonban azok csupán tájékoztató célt szolgálnak, az esetleges hibákért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

12.4 Szolgáltató weboldala olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhat, melyek más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen más szolgáltatók adatvédelmi és egyéb tevékenységeiért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

12.5 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja minden, a Weboldalon elérhető információnak, adatnak és képnek, továbbá az általa nyújtott minden Szolgáltatás nyújtása során keletkező tartalomnak.

12.6 Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF tartalmi elemeit bármikor, egyoldalúan módosítani. Szolgáltató köteles Előfizetőit/Felhasználóit a Weboldalon keresztül tájékoztatni a változásokról. Módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon biztosított módon a módosítást kifejezetten elfogadja.

12.7. Szolgáltató jogosult az Előfizető által kedvezményes díjon előfizetett Családtagok lakcímére és személyazonosságára vonatkozó adatai ellenőrzésére.

12.8 A Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Weboldalon keresztül kizárólag magyar nyelven lehet szerződést kötni. A Szerződéssel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv. Felek az egymás közötti kommunikáció tekintetében az e-mailben történő kommunikációt is elfogadják írásbeli értesítésként.

12.9 Az Előfizetésben, az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó külön tájékoztatókban, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az egyes Szolgáltatásokra közvetlenül vonatkozó jogszabályok (így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet) irányadó.

12.10 Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a jelen ÁSZF bármely kikötése vagy rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell választani az egyéb kikötésektől, amelyek változatlanul hatályban maradnak. Az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül az Előfizető a Szolgáltatásokat nem rendelte volna meg.

usercrosstext-align-right
0