Kölcsönadtam egy barátomnak, hogy kaphatom vissza?

Számtalan esetben felmerül az a probléma, hogy az emberek bízva a másikkal fennálló baráti kapcsolatukban, gondolkodás nélkül kölcsönöznek, akár milliós összegeket is, annak reményében, hogy a másik fél a megbeszéltek szerint, majd visszafizeti.

Sokszor azonban a másik fél anyagi helyzete nem engedi meg, hogy visszafizesse a kapott összeget, ilyen esetekben jó tudni, hogy milyen eszközeink vannak a kölcsön visszaszerzéséhez. A lehetőségekről a Jog365 szakértőjét kérdeztük.

Mindent le kell papírozni

Az első és legfontosabb, hogy minden kölcsönadott forintról készüljön írásbeli megállapodás, amennyiben vissza szeretnénk kapni. Ez néha kellemetlen lehet, főleg, ha barátokról van szó, hiszen sokan ezt a bizalom hiányaként élik meg. De, mint köztudott „üzletben nincs barátság”. Szerződés nélkül csak annyit adjunk kölcsön, ami nem fáj, ha végül nem jön vissza.

A kölcsönszerződésben rögzíteni szükséges a felek azonosító adatait: név, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje. Ezeket - bármennyire is furcsán hangzik - célszerű ellenőrizni okmányok felmutatása mellett. Tartalmaznia kell még az iratnak a kölcsön összegét, valamint a visszafizetés határidejét és módját.

Ezen túlmenően a felek rögzíthetnek más tényeket is a szerződésben, például a kölcsön átadásának módját, esetleg részletekben történő visszafizetés lehetőségét.

Célszerű, hogy a szerződést két tanú is aláírja, ugyanis a szerződés ezáltal minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak.

Mit tehetünk, ha nem fizetnek határidőben?

Első körben szólítsuk fel a másik felet a teljesítésre, mely felszólításban tűzzünk ki egy konkrét póthatáridőt a kölcsön visszafizetésére. Fontos, hogy ez is írásban történjen, hogy utóbb igazolható legyen a fizetési felszólítás.

Ezt követően, amennyiben a másik fél a felszólításunk ellenére sem teljesít az összeg nagyságától függően két út áll előttünk. Amennyiben a követelés hárommillió forint alatti összeg, úgy elsőként fizetési meghagyásos eljárást tudunk indítani közjegyző előtt. Fontos, hogy ebben az eljárásban még nem kell semmit bizonyítanunk, csak a követelt összeget, annak lejáratát és a másik fél azonosító adatait kell megadnunk.

A közjegyző a fizetési meghagyást megküldi a másik félnek, akinek a kézhezvételtől számított 15 napja lesz, hogy ellentmondással éljen. Ha ezt nem teszi meg, a fizetési meghagyás jogerős lesz és végrehajtható.

Ha az adós határidőben ellentmond a fizetési meghagyásra, akkor az ügy perré alakul, melyről minket a közjegyző írásban tájékoztat. Ilyen esetben a tájékoztatás átvételétől számított 15 napon belül kell a keresetlevelet beadnunk az illetékes bírósághoz.

Ha a követelésünk több, mint hárommillió forint, de kevesebb, mint harmincmillió, akkor fordulhatunk közvetlenül a bírósághoz, de dönthetünk úgy, hogy fizetési meghagyással kezdjük meg az ügyet. Harmincmillió forint feletti követelés esetén, kizárólag bíróság előtt érvényesíthetjük a követelésünket.

Peres eljárás

Ha az ügy bíróság elé kerül, akkor nekünk kell bizonyítanunk, hogy valóban megtörtént a kölcsön átadása és annak visszafizetési határideje lejárt. Ezért célszerű ennek írásba foglalása. Ha nem voltunk ennyire körültekintőek, akkor szükség esetén tanúval is lehet igazolni a kölcsönszerződés tartalmát. Sok esetben az a probléma, hogy a tanú nyilatkozik arról, hogy valóban volt a felek között megállapodás, de az összegre és a visszafizetés idejére már nem tud nyilatkozatot tenni.

Ha a másik fél a peres eljárás során hozott jogerős ítélet ellenére sem teljesít, akkor végrehajtást lehet kérni az összegre. A végrehajtás során a követelt összeget első körben az adós bankszámlájáról, majd a fizetésből történő letiltással kísérlik meg elvonni, amennyiben pedig erre nincsen lehetőség, úgy az ingó vagy ingatlanvagyon terhére hajtják végre.

Jog 365
2024. június. 16
Elérhető jogi támogatás már akár napi 49 Ft-tól.
Csatlakozom!
Jogvédelem már akár napi 49 Ft-tól.
Csatlakozom!
usercrosstext-align-right
0