Kölcsönadtam egy barátomnak, hogy kaphatom vissza?

Számtalan esetben felmerül az a probléma, hogy az emberek bízva a másikkal fennálló baráti kapcsolatukban, gondolkodás nélkül kölcsönöznek, akár milliós összegeket is, annak reményében, hogy a másik fél a megbeszéltek szerint, majd visszafizeti.

Sokszor azonban a másik fél anyagi helyzete nem engedi meg, hogy visszafizesse a kapott összeget, ilyen esetekben jó tudni, hogy milyen eszközeink vannak a kölcsön visszaszerzéséhez. A lehetőségekről a Jog365 szakértőjét kérdeztük.

Mindent le kell papírozni

Az első és legfontosabb, hogy minden kölcsönadott forintról készüljön írásbeli megállapodás, amennyiben vissza szeretnénk kapni. Ez néha kellemetlen lehet, főleg, ha barátokról van szó, hiszen sokan ezt a bizalom hiányaként élik meg. De, mint köztudott „üzletben nincs barátság”. Szerződés nélkül csak annyit adjunk kölcsön, ami nem fáj, ha végül nem jön vissza.

A kölcsönszerződésben rögzíteni szükséges a felek azonosító adatait: név, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje. Ezeket - bármennyire is furcsán hangzik - célszerű ellenőrizni okmányok felmutatása mellett. Tartalmaznia kell még az iratnak a kölcsön összegét, valamint a visszafizetés határidejét és módját.

Ezen túlmenően a felek rögzíthetnek más tényeket is a szerződésben, például a kölcsön átadásának módját, esetleg részletekben történő visszafizetés lehetőségét.

Célszerű, hogy a szerződést két tanú is aláírja, ugyanis a szerződés ezáltal minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak.

Mit tehetünk, ha nem fizetnek határidőben?

Első körben szólítsuk fel a másik felet a teljesítésre, mely felszólításban tűzzünk ki egy konkrét póthatáridőt a kölcsön visszafizetésére. Fontos, hogy ez is írásban történjen, hogy utóbb igazolható legyen a fizetési felszólítás.

Ezt követően, amennyiben a másik fél a felszólításunk ellenére sem teljesít az összeg nagyságától függően két út áll előttünk. Amennyiben a követelés hárommillió forint alatti összeg, úgy elsőként fizetési meghagyásos eljárást tudunk indítani közjegyző előtt. Fontos, hogy ebben az eljárásban még nem kell semmit bizonyítanunk, csak a követelt összeget, annak lejáratát és a másik fél azonosító adatait kell megadnunk.

A közjegyző a fizetési meghagyást megküldi a másik félnek, akinek a kézhezvételtől számított 15 napja lesz, hogy ellentmondással éljen. Ha ezt nem teszi meg, a fizetési meghagyás jogerős lesz és végrehajtható.

Ha az adós határidőben ellentmond a fizetési meghagyásra, akkor az ügy perré alakul, melyről minket a közjegyző írásban tájékoztat. Ilyen esetben a tájékoztatás átvételétől számított 15 napon belül kell a keresetlevelet beadnunk az illetékes bírósághoz.

Ha a követelésünk több, mint hárommillió forint, de kevesebb, mint harmincmillió, akkor fordulhatunk közvetlenül a bírósághoz, de dönthetünk úgy, hogy fizetési meghagyással kezdjük meg az ügyet. Harmincmillió forint feletti követelés esetén, kizárólag bíróság előtt érvényesíthetjük a követelésünket.

Peres eljárás

Ha az ügy bíróság elé kerül, akkor nekünk kell bizonyítanunk, hogy valóban megtörtént a kölcsön átadása és annak visszafizetési határideje lejárt. Ezért célszerű ennek írásba foglalása. Ha nem voltunk ennyire körültekintőek, akkor szükség esetén tanúval is lehet igazolni a kölcsönszerződés tartalmát. Sok esetben az a probléma, hogy a tanú nyilatkozik arról, hogy valóban volt a felek között megállapodás, de az összegre és a visszafizetés idejére már nem tud nyilatkozatot tenni.

Ha a másik fél a peres eljárás során hozott jogerős ítélet ellenére sem teljesít, akkor végrehajtást lehet kérni az összegre. A végrehajtás során a követelt összeget első körben az adós bankszámlájáról, majd a fizetésből történő letiltással kísérlik meg elvonni, amennyiben pedig erre nincsen lehetőség, úgy az ingó vagy ingatlanvagyon terhére hajtják végre.

Wellnesshétvégék buktatói - erre figyeljünk, hogy a pihenés tényleg pihenés legyen!

A nyár beköszöntével sokan döntenek úgy, hogy kipihenve az év első felének fáradalmait, wellness szállodákban foglalnak szobát. A pihentető kikapcsolódásnak azonban könnyen csalódás lehet a vége, ha a valóság nem felel meg szálláshelyről az interneten szereplő leírásoknak, képeknek vagy a vendégek elképzeléseinek. A Jog365 szakértője kifejti, hogy mit tehetünk, ha a megérkezést követően válik világossá, hogy a hotel nyújtotta szolgáltatások nem felelnek meg az elvárásainknak.

A válasz ilyen esetekben elég összetett és bizony itt elválik a jog és az igazságérzet. Minden attól függ ugyanis, hogy milyen elvárásnak nem tesz eleget szálloda.

Amennyiben a szállodával valamilyen probléma merül fel, akkor először azt kell megvizsgálnunk, hogy történt-e szerződésszegés. Ha egy wellness hétvégére foglalunk szállást, ahol a hotel honlapján több medence és egyéb spa szolgáltatások is feltüntetésre kerülnek, azonban megérkezéskor közlik velünk, hogy technikai okok miatt a wellness szolgáltatás szünetel, az szerződésszegésnek minősül. Ha a szoba felszereltsége nem egyezik meg a szálloda által előzetesen adott tájékoztatással, az szintén minősülhet szerződésszegésnek. Ha azonban a saját véleményünk alapján a szálloda által nyújtott svédasztalos reggelinél kevés a választék vagy a szobákban kopottabbak a bútorok, mint amire számítottunk, az nem feltétlenül lesz hibás teljesítés.

Mindig tegyük fel kérdésként, hogy mire alapozzuk az elvárásainkat. A vendégek nagy többsége általában a neten tájékozódik, ahol az egyes szálláshelyek részletes leírásokat tesznek közzé az általuk nyújtott szolgáltatásokról. Ha ennek nem tesz eleget a szálloda, vagy panzió, akkor beszélhetünk hibás teljesítésről.

Jelezzük a problémánkat a szálloda személyzetének!

A legfontosabb, hogy az elégedetlenségünket minden esetben jelezzük már a helyszínen! Lehetséges, hogy olyan probléma áll fenn, amiről a szálloda sem tud, például a szobában nem működik a hajszárító vagy véletlenül más kondíciókkal rendelkező szobát kapunk, mint amit foglaltunk, és amiért fizettünk. Ilyenkor lehetőségünk van kérni a szolgáltatás kijavítását, illetve azt, hogy a hotel intézkedjen másik szoba biztosításáról. Az nem megfelelő viselkedés, ha a kicsekkoláskor kérünk kompenzációt az ilyen jellegű sérelmekért.

Ha viszont olyan jellegű problémával szembesülünk, mint egy nem működő wellness részleg, akkor más az eljárás. Ilyen esetekben a szállodának előre kell jeleznie a vendégei számára, hogy milyen mértékben korlátozott a wellness igénybevétele és lehetőséget kell adni a vendégnek az elállásra, vagyis a szolgáltatás visszamondására. Ha csak a helyszínen szembesülünk a problémával, akkor célszerű árleszállítást kérni a szállótól vagy igény szerint egy másik (az általunk igényelt szolgáltatást biztosítani tudó) hotelben történő elhelyezést. A máshol történő elhelyezéssel összefüggő többletköltséget a hibásan teljesítő szállodának kell állnia.

Fontos az írásbeliség és az időzítés

Nagyon fontos, hogy a panaszainkat mindig írásban tegyük meg, mert utóbb csak arra tudunk hivatkozni. Minden esetben célszerű panaszunkat a helyszínen jegyzőkönyvbe foglaltatni. - Mondta el dr. Sáfrány Írisz Zsófia, a Jog365 szakértője. - Fontos, hogy minden panaszt jelezzünk a szállásadó részére a legrövidebb időn belül és ne csak utóbb, amikor a kijavításra már nincsen lehetőség. Ha elfogadunk egy árleszállítást a hoteltől, akkor ugyanazon hiba miatt később nem állhatunk el a szerződéstől, és nem kérhetünk például visszatérítést.

Ha a szállodával semmilyen módon nem tudunk megegyezni, akkor lehetőségünk van békéltető testületi eljárás keretében kérni a hibás teljesítés megállapítását vagy szélsőséges esetben akár bíróságon is érvényesíthetjük a hibás teljesítésből eredő követeléseinket a szállodával szemben.

Mindenképpen érdemes egy kicsit tájékozódni utazás előtt, hogy ne felesleges jogi hercehurcákkal, illetve indulatos vitákkal teljen a pihenés. A wellness szállók esetében célszerű a neten tájékozódni és elolvasni a korábbi vendégek által közzétett véleményeket. Ezen túlmenően célszerű ellenőrizni a szállodák honlapját, hogy nincs-e olyan eset, amelyek miatt meghatározott szolgáltatások időszakosan nem vehetők igénybe.

0